Yasin Asiller Avukat Hukuk Bürosu

 Asiller Hukuk Bürosu olarak müvekkil alacaklarının en hızlı, etkin ve en ucuz şekilde tahsili ana prensibimiz olup, Türkiye'deki yerli ve yabancı şirket ve şahısların alacaklarının tahsili için danışmanlık ve dava takibi hizmetleri vermekteyiz. Uzmanlarımız, işletmelerin her türlü icra ve iflas işlemlerini yürütmekte, icra takip ve davalarını denetlemekte, alacakların tahsili, teminat, ihtiyati tedbir, rehin, ipotek işlemleri, borçlu ve alacaklılarla pazarlık yapmaktadır. gönül rahatlığı, iflas dilekçelerinin değerlendirilmesi veya iflas erteleme davalarının değerlendirilmesi amacıyla kurum ve kişilere danışmanlık ve hukuki hizmet vermektedir.Faaliyet Alanlarımız

Uzman Kadro,
Etkin Hizmet...

Av. Yasin Asiller öncülüğünde kurulan Asiller Hukuk Bürosu, güvenilirlik esasına ve mükemmellik anlayışına dayalı, etkin ve çözüm odaklı hizmet sunmayı prensip edinmiş mesleğini ve işini seven 5 uzman çalışanıyla, tüm müvekkillerine uyuşmazlıkların çözümü, gerek mahkemeler nezdinde gerekse danışmanlık olarak hizmet vermektedir.

İdare ve Vergi Hukuku

Vergi Hukuku konusuna giren sorunların güncellenen mevzuatlar ışığında; dava öncesi uzlaşma sürecinin yürütülmesi, dava yoluna başvurulması gereken hallerde dava takibinin sağlanması, vergi cezalarının iptali işlemleri ve düzeltme talepleri konularında müvekkillerimize uzman ekibimizle hukuki danışmanlık ve dava hizmeti sunmaktayız.

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku alanlarında temel prensibimiz, müvekkillerimizin alacağına alanında uzman ekibi & Avukatlarımız ile en hızlı, en etkili ve en az masraf ile kavuşması olup, yerli ve yabancı faliyet gösteren şirketlerin ve gerçek kişilerin Türkiye’deki alacaklarının takibi ile tahsili için danışmanlık ve dava hizmeti vermektedir.

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku sonuçları ve baktığı suç dalları itibariyle çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Soruşturma ve kovuşturma neticesinde hapis cezası ile cezalandırılma sonucunu doğurabileceğinden, bir ağır ceza davalarında uzman bir avukat ile çalışmak her zaman yararınıza olacaktır.

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukukuna giren tüm alanlarda danışmanlık ve bireysel dava hizmeti sunmaktadır. Danışmanlık hizmetinde asıl hedef müvekkillerimiz için herhangi bir uyuşmazlık doğmadan önce önleyici hukuk ve koruyucu hukuk hizmetlerinin sunulmasıdır.

Tüketici Hukuku

Tüketici ve Ticaret mahkemelerindeki davaların takibini yaparak, ayıplı mal ve hizmetlerden kaynaklanan ihtilafların çözümü, Tüketici Hakem Heyetine yapılacak müracaat, kararlarına itiraz ve verilen kararların takibi vb. aşamalarında müvekkillerimize destek sağlıyoruz.

Aile Hukuku

Enerji Hukuku ve mevzuatı günümüz Türkiye’si açısından çok büyük önem arzetmektedir. Süregelen mevzuat, özelleştirme ve liberalleştirme çalışmaları sayesinde yerli ve yabancı yatırımcılar için cazip bir Pazar haline

Yorumlar